piątek, 6 grudnia 2013

Regulamin konkursu - NA ŚCIANĘ!


REGULAMIN KONKURSU

 1. Postanowienia ogólne:

1.1 Konkurs prowadzony będzie pod hasłem „KONKURS - NA ŚCIANĘ”.
1.2 Organizatorem konkursu jest blog roomor!, a  sponsorami nagród są: 
TIKU TIKU, MoiMili, Humpty Dumpty Room Decoration, Póh, Ab - fab design, 
roomor!


2. Zasady konkursu:

2.1 Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej 
http://roomor.blogspot.com.
2.2 Uczestnikami konkursu są osoby, które pozostawią w komentarzu pod 
postem konkursowym odpowiedź na pytanie Co  może zaleźć się na ścianie 
w pokoju dziecięcym oraz lubią lub polubią roomor! i wszystkich sponsorów
zabawy na ich profilach na Facebook'u.

2.3 Konkurs polega na:
a) pozostawieniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na 
pytanie Co  może zaleźć się na ścianie w pokoju dziecięcym.
b) polubieniem profilu roomor! oraz sponsorów na Facebook'u.
c) Opcjonalnym (prócz pozostawienia komentarza oraz polubieniem 
wskazanych stron na facebooku ), publicznym udostępnieniu grafiki konkursowej 
zawierającej logotypy sponsorów na blogu lub profilu Uczestnika na serwisie
społecznościowym Facebook (2 nagrody dodatkowe)
2.4 Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje regulamin konkursu.

3. Czas trwania konkursu:
3.1 Czas trwania konkursu: od 06.12.2013 godz. 12:30 do 18.12.2013 
godz. 24.00.

4. Zasady wyłonienia zwycięzcy konkursu:
4.1 Wyboru zwycięzców konkursu dokona Organizator.
4.2 Podstawą wyboru będzie udzielnie odpowiedzi na pytanie konkursowe 
przez uczestnika.
– o wygranej zadecyduje losowanie.
4.3 Zwycięzcom nagrody będą przyznawane losowo.
4.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie blogu w dniu 20.12.2013r. 

5.  Nagrody:
5.1 Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe :
a) Zegar CHALKBOARD BIRDHOUSE CLOCK od Tiku Tiku
   BROSZKA i Brelok - YOU ARE THE BEST od Tiku Tiku
   Korona od MoiMili
   Plakat od Humpty Dumpty Room Decoration
   Plakat od Ab - fab design
    Poducha od Póh

b) Dwie nagrody dodatkowe - niespodzianki od roomor!

5.2  Nagrody będą wysłane do zwycięzców nie później niż na trzy tygodnie
 po zakończeniu konkursu.

6.  Inne postanowienia
6.1  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej 
http://roomor.blogspot.com/
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu 
będzie obowiązywać od chwili jej opublikowania na stronie internetowej
 http://roomor.blogspot.com/
6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, 
mające wpływ na wypełnianie warunków uczestnictwa w konkursie.
6.4 Ewentualne zastrzeżenia lub reklamacje należy składać w formie elektronicznej 
w na adres poczty elektronicznej roomorblog@gmail.com
6.5 Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni.


6.6 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o 
grach hazardowych.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz